1st YearsCharity

D’eagraigh an comhairle mac léinn turas go dtí na picitúrlainne  agus chuaigh muintir na chéad bhliain go léir síos go dtí an phictúrlann chun scannán a fheiscint. D’íoc siad €5 an duine agus chuaigh €2 as gach ticéad go dtí ‘St Vincent de Paul’. As sin fuair SVP níos mó ná €500. Tháinig cainteoir ó Naomh Uinseann de Phól go dtí tionóil an chéad bhliain, thugamar an seic dó agus mínigh sé do na daltaí cá raibh an tairgead ag dul.

Scríofa ag Molly de Búrca thar ceann Comhairle na Mac Léinn