Fáilte roimh scoláirí na Chéad Bliana!

Fáiltímíd roimh an 46 dalta a thosnaigh sa chéad bhliain sa Ghaelcholáiste an tseachtain seo caite. D’fháílitigh Caitríona Ní Thuathail ( OIde Bliana ) agus Daithí Ó Gallchóir ( Príomhoide Tánaisteach ) rompu nuair a thosnaigh siad amach ar a n-aistear scolaíochta dara leibhéal. Go n-éirí go geal leo sna seachtainí atá romhainn.