Aidhmeanna an Ghaelcholáiste

1. Is í príomhaidhm an Ghaelcholáiste ná Oideachas Lán-Ghaelach a chur ar fáil do bhuachaillí agus cailíní i mBaile an Chollaigh agus do Mhuintir Thiar Theas na Cathrach.
2. Daltaí a spreagadh diriú ar bhuaic a gcumas a bhaint amach i ngach gné dá saol.  Inspire students to achieve their full potential in every aspect of life.
3. Grá don teanga a mhúscailt sna scoláirí. To inspire a love of the Irish language amongst the pupils.
4. Atmasféar na críochnúlachta i bhfoghlaim a chruthú; ag mealladh na ndaltaí an barr a bheith leo.