An Saol Acadúil

Tá curaclaim na scoile dírithe ar neamhspléachas aigne a spreagadh sna daltaí, iad a ghríosadh chun foghlama agus dúil sa léann a mhúscailt iontu. Baintear amach torthaí acadúla den chéad scoth a bhuíochas d’obair na múinteoirí agus na ndaltaí araon agus téann ceatadán ard – 97% – de mhic léinn an choláiste chun cinn chuig oideachas tríú léibhéal.
The aims of the Curriculum are to encourage independent thinking amongst students, to inspire and motivate students to learn. Thanks to the work and dedication of both students and teachers, excellent academic results are achieved and a large percentage of students continue on to Third Level Education. In the most recent statistics, the school has a transfer ratio of 97% to third level.