Beatha teanga í a labhairt

Fáilte ‘s fiche go dtí Gaelcholáiste Choilm, Baile an Chollaigh.
Is meán-scoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Choilm atá faoi phátrúnacht Bórd Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Tá cur chuige iomlánaíoch againn i leith an oideachais. Cuirfear ardchaighdeán oideachais trí mheán na Gaeilge ar fáil i nGaelcholáiste Choilm. Forbrófar agus cothófar an dalta i ngnéithe spioradálta, morálta, intleachtúla, fisiciúla agus aeisteitiúla i dtimpeallacht na scoile. Cruthaítear cultúr foghlamtha, Gaelach, ceolmhar, ionchumsitheach sa scoil, ionas go dtugtar gach deis do gach dalta fás agus forbairt. Is cuid lárnach d’éiteas na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil agus sa cheantar. Glactar leis go labhraíonn agus go n-úsáideann na daltaí an teanga i dtimpeallacht uile na scoile. Táimid thar a bheith buíoch don fhoireann, do na scoláirí, dá dtuismitheoirí agus do gach éinne i bpobal na scoile a chuidigh le héiteas scoile deimhneach, Gaelach a chothú ó osclaíodh na doirse i mí Meán Fómhair, 1991. Soláthraíonn an suíomh seo faisnéis do thuismitheoirí, daltaí agus comhphobal Ghaelcholáiste Choilm, faoi chúrsaí agus nuacht an Ghaelcholáiste.
Niamh Ní Dhrisceoil,
Muinteoir i bhFeighil
CoreValuesLogoGW180

Announcements

This is an important message for parents!

School Calendar

February 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • J.C. & L.C. Pre Exams
2
 • J.C. & L.C. Pre Exams
3
 • J.C. & L.C. Pre Exams
4
5
6
 • Bank Holiday-School Closed
7
 • J.C. & L.C. Pre Exams
8
 • J.C. & L.C. Pre Exams
9
 • J.C. & L.C. Pre Exams
10
 • J.C. & L.C. Pre Exams
11
12
13
 • Mid Term Break School Closed
14
 • Mid Term Break School Closed
15
 • Mid Term Break School Closed
16
 • Mid Term Break School Closed
17
 • Mid Term Break School Closed
18
19
20
21
22
23
 • Staff J.C. Training Day- no students in school
24
25
26
27
28

Recent News & Events!