Beatha teanga í a labhairt

Fáilte ‘s fiche go dtí Gaelcholáiste Choilm, Baile an Chollaigh.
Is meán-scoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Choilm atá faoi phátrúnacht Bórd Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Tá cur chuige iomlánaíoch againn i leith an oideachais. Cuirfear ardchaighdeán oideachais trí mheán na Gaeilge ar fáil i nGaelcholáiste Choilm. Forbrófar agus cothófar an dalta i ngnéithe spioradálta, morálta, intleachtúla, fisiciúla agus aeisteitiúla i dtimpeallacht na scoile. Cruthaítear cultúr foghlamtha, Gaelach, ceolmhar, ionchumsitheach sa scoil, ionas go dtugtar gach deis do gach dalta fás agus forbairt. Is cuid lárnach d’éiteas na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil agus sa cheantar. Glactar leis go labhraíonn agus go n-úsáideann na daltaí an teanga i dtimpeallacht uile na scoile. Táimid thar a bheith buíoch don fhoireann, do na scoláirí, dá dtuismitheoirí agus do gach éinne i bpobal na scoile a chuidigh le héiteas scoile deimhneach, Gaelach a chothú ó osclaíodh na doirse i mí Meán Fómhair, 1991. Soláthraíonn an suíomh seo faisnéis do thuismitheoirí, daltaí agus comhphobal Ghaelcholáiste Choilm, faoi chúrsaí agus nuacht an Ghaelcholáiste.
Niamh Ní Dhrisceoil,
Muinteoir i bhFeighil

Announcements

This is an important message for parents!

School Calendar

December 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
 • TY Production - Grease
7
 • TY Production - Grease
8
 • TY Production - Grease
9
 • TY Production - Grease
10
 • 3rd & 6th Year Reports Sent Out
 • TY Christmas Holidays 4pm
11
12
13
14
15
16
17
 • 1st,2nd,5th Year Exams
18
19
20
 • 1st,2nd,5th Year Exams
21
 • 1st,2nd,5th Year Exams
22
 • 1st,2nd,5th Year Exams
 • Final Day of Term
23
 • Christmas Holidays
24
 • Christmas Holidays
25
 • Christmas Holidays
26
 • Christmas Holidays
27
 • Christmas Holidays
28
 • Christmas Holidays
29
 • Christmas Holidays
30
 • Christmas Holidays
31
 • Christmas Holidays

Recent News & Events!