Beatha teanga í a labhairt

Fáilte ‘s fiche go dtí Gaelcholáiste Choilm, Baile an Chollaigh.
Is meán-scoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Choilm atá faoi phátrúnacht Bórd Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Tá cur chuige iomlánaíoch againn i leith an oideachais. Cuirfear ardchaighdeán oideachais trí mheán na Gaeilge ar fáil i nGaelcholáiste Choilm. Forbrófar agus cothófar an dalta i ngnéithe spioradálta, morálta, intleachtúla, fisiciúla agus aeisteitiúla i dtimpeallacht na scoile. Cruthaítear cultúr foghlamtha, Gaelach, ceolmhar, ionchumsitheach sa scoil, ionas go dtugtar gach deis do gach dalta fás agus forbairt. Is cuid lárnach d’éiteas na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil agus sa cheantar. Glactar leis go labhraíonn agus go n-úsáideann na daltaí an teanga i dtimpeallacht uile na scoile. Táimid thar a bheith buíoch don fhoireann, do na scoláirí, dá dtuismitheoirí agus do gach éinne i bpobal na scoile a chuidigh le héiteas scoile deimhneach, Gaelach a chothú ó osclaíodh na doirse i mí Meán Fómhair, 1991. Soláthraíonn an suíomh seo faisnéis do thuismitheoirí, daltaí agus comhphobal Ghaelcholáiste Choilm, faoi chúrsaí agus nuacht an Ghaelcholáiste.
Niamh Ní Dhrisceoil,
Muinteoir i bhFeighil
CoreValuesLogoGW180

Announcements

This is an important message for parents!

School Calendar

July 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Recent News & Events!