Buntaistí an Oideachais trí Ghaeilge

• Spreagann an t-Oideachas trí Ghaeilge an cumas intleachta agus cruthaitheacha.Education through a second language encourages intellectual creativity.
• Sárchaighdeán Gaeilge. An excellent standard of Irish.
• Marcanna breise sa Teastas Soisearach agus san Ardteist.
• An extra percentage of marks in State Exams for answering subject through Irish.