General

The Coláíste Choilm Open Night 2017 took place on Tuesday 26th September at 7.15pm.

Bhí Oíche Oscailte 2017 Ghaelcholáiste Choilm ar siúl ar an gCéadaoin 27ú Meán Fomhair ag 7i.n.

The Admissions Policy for Coláiste Choilm/Gaelcholáiste Choilm is attached below in both an English and Irish version.
The Prospectuses for both schools are also attached.

Tá an Polasaí Iontrála do Choláiste Cholm/Ghaelcholáiste Choilm ceangailte thíos i leagan Gaeilge agus i leagan Béarla.
Tá na Réamheolairí don dá scoil faoi iamh chomh maith.

The school staff and students welcomed hundreds of prospective students and their parents and guardians to the school on both nights.

The nights were informative, interesting and inspirational – well done to all!

 

Go to Photogallery of Open Night 2017 

 

Polasai Iontrala 2017

CC Prospectus 2018-2019_LR

Admissions Policy 2017

GC Prospectus 2018-2019_LR