General

The purpose of this scheme is to support the transport of children who live remote from their nearest school.
Attached below is information on

  1. Purpose of scheme
  2. Eligibility Criteria
  3. Application Process for Transport
  4. Remote Area Grant
  5. Rates for the Grant
  6. General Information

Sí aidhm na scéime seo ná tacú le hiompar chun na scoile do pháistí atá ina gcónaí i bhfad ón scoil is cóngaraí dóibh.
Tá leagan Gaeilge den bhfáisnéis thuas (Teidil 1-6) ceangailte leis an alt seo.

 

RemoteGrantLetter

Remote-Area-Grant

Deontas-na-gCeantar-Iargúlta