Charity

Chuaigh roinnt daltaí ó rang Íde ar cuairt chuig Field of Dreams ar an 19ú Nollaig mar chuid den tionscnamh OSSP. Bhuaileadar le ochtar dalta  agus triúir stiúrthóirí ann . Bhí na daltaí tar éis cácaí gleoite a dhéanamh dúinn agus d’ullmhaigh siad tae agus caifé dúinn chomh maith. Labhair na daltaí linn faoi na rudaí ar fad a dhéanann siad san ionad agus thaispeáineadar na punainn oibre a bhí curtha le chéile acu. Chuamar ar turas timpeall an ionaid ansin chun na poly-tunnels agus na glasraí atá plandáilte a fheiscint! Bhí an cuairt fíor suimiùil agus taitneamhach

Visit Field of Dreams at http://fieldofdreamscork.ie/