Stair na Scoile

Bunaíodh Gaelcholáiste Choilm i 1991 le hoideachas Lán-Ghaelach a chur ar fáil i mBaile an Chollaigh agus do mhuintir thiar theas na Cathrach. Freastlaíonn Gaelcholáiste Choilm ar dhaltaí a fuair a gcuid oideachais trí Ghaeilge ag an mbunléibhéal agus ar dhaltaí nach bhfuair a gcuid oideachais trí Ghaeilge ach atá báúil leí. Gaelcholáiste Choilm was established in 1991 to prove Irish medium education in Ballincollig and the western suburbs of Cork city. It serves students who have received their primary education through Irish as well as those who have attended Primary School through English but have a “grá” for the language.